Cách lựa chọn xích nhựa

Cách xác định xích nhựa dùng trong hệ thống của bạn. Xác định theo kích thước của xích. Chiều cao bên trong (mm) Loại xích Chiều rộng bên trong (mm) Bán kính cong (mm) Chiều dài Self Supporting (met) 10 MP 10.1 6 –41 18-58 1.0 14 MP 14 16 –40 25 –75 2.0 14…

Details