BÍCH THÉP JIS 10K

bich-thep-jis-10k

bich-thep-jis-10k

Thông tin sản phẩm:

Vật liệu: Thép SS400, Thép CT3, Thép C45

Tiêu chuẩn sản xuất: JIS 10K

Kiểu: RF (RAISE FACE); FF (FULL FACE)

Tài liệu kỹ thuật: Download

Website liên kết: thegioivalve, thegioimatbich, iwisu 

Sản phẩm cùng loại: