BÍCH THÉP JIS 5K

Vật liệu: Thép SS400, Thép CT3, Thép C45

Tiêu chuẩn sản xuất: JIS 5K

Kiểu: RF (RAISE FACE); FF (FULL FACE)

Tài liệu kỹ thuật: Download

BÍCH THÉP JIS 10K

Sản phẩm cùng loại: